Hướng dẫn

Những loại táo để trồng?


Có sự khác biệt lớn trong những quả táo

Cây táo có thể được tìm thấy trong nhiều khu vườn. Bây giờ bạn có thể cho rằng nó không quan trọng bạn trồng loại táo nào, Những quả táo chắc chắn phát triển tốt như nhau ở khắp mọi nơi. Nhưng điều này là xa trường hợp. Có sự khác biệt lớn trong khu vực.

Sự khác biệt ở phía bắc và phía nam
Táo thích nắng ở một bên, nhưng cũng ẩm ở bên kia. Một loại muốn nhiều nắng, mưa còn lại. Và do đó, toàn bộ điều có thể được phân loại và phân chia tốt. Điều đó có nghĩa là những cây táo phát triển và phát triển ở phía nam và mang lại nhiều thu hoạch cho người làm vườn ở xa phía bắc, có lợi cho miền nam.

Nhận lời khuyên từ người làm vườn
Vì vậy, rõ ràng là bạn không nên trồng mỗi cây táo ở mọi miền đất nước nếu bạn muốn một vụ mùa xa hoa. Do đó, hãy hỏi người làm vườn của bạn những cây nào phù hợp nhất với khí hậu chiếm ưu thế trong khu vực của bạn. Nếu bạn chú ý, bạn sẽ không bao giờ có bất kỳ vấn đề nào với vụ thu hoạch táo.